RSS Schowek Tw鎩 host: ec2-54-146-195-24.compute-1.amazonaws.com, Tw鎩 adres IP: 54.146.195.24

  Strona g堯wnaDodaj og這szenie Kontakt Regulamin i Polityka prywatno軼i Edytuj lub usu og這szenie  
 Kategorie
AGD, RTV, GSM, GPS (9)
Biznes i Finanse (158)
Dla dzieci (6)
Dom i Ogr鏚 (115)
Edukacja (41)
Fauna i Flora (3)
Foto-Video (3)
Gastronomia (3)
Hobby (14)
Komputery i Internet (23)
Ksi捫ki, P造ty, Filmy (2)
Motoryzacja (37)
Nieruchomo軼i (135)
Odzie i Bi簑teria (23)
Pozosta貫 Og這szenia (348)
Praca (35)
Rolnictwo (1)
Rozrywka i Wypoczynek (24)
Us逝gi i Handel (149)
Wydarzenia (0)
Za darmo (4)
Zdrowie i Uroda (65)
 Wyszukiwarka
 Szukaj s堯w: 
 Miejscowo嗆: 
 Kategoria: 
 Typ oferty:
 Region:
 Cena:
od: 
do: 
 Statystyki
 Liczba og這sze:  1202
 Regulamin serwisu og這szeniowego
 

§1 - Nomenklatura


1. Regulamin niniejszy okre郵a zasady korzystania z serwisu 4miasto.pl zwanego dalej Serwisem.
2. Poprzez s這wa:
- Serwis rozumie si ca這嗆 us逝g 鈍iadczonych w ramach Serwisu www.4miasto.pl.
- Administrator Serwisu rozumie si podmiot nadzoruj帷y Serwis. Administratorem Serwisu jest firma Emisja J.Gonciarz z siedzib w Tarnobrzegu przy ul. Konf.Dzikowskiej 14/15, NIP: 8671816201.
- U篡tkownik rozumie si osob korzystaj帷 z Serwisu.

§2 - Dodawanie og這szenia do Serwisu

1. System pozwala na nieodp豉tne zamieszczanie og這sze internetowych na okre郵ony czas (14, 21, 30i, 60 i 90 dni).
2. Ka盥y U篡tkownik mo瞠 zamie軼i dowoln liczb og這sze.
3. Ka盥e og這szenie powinno by zamieszczone w odpowiedniej tematycznie kategorii, z odpowiednio wybranym typem oferty i jasnym tytu貫m nawi您uj帷ym do tre軼i og這szenia.
4. Og這szenie o tej samej tre軼i mo積a zamie軼i maksymalnie w trzech ró積ych dzia豉ch, w陰czaj帷 w to zarówno kategorie jak i podkategorie.
5. U篡tkownik podaj帷 dane kontaktowe jak adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania. zgadza si i chce 瞠by zosta造 opublikowane w serwisie. U篡tkownik sam decyduje o celach i 鈔odkach przetwarzania danych kontaktowych. W tym zakresie administratorem danych jest sam U篡tkownik. Rola Serwisu ogranicza si do umo磧iwienia przechowania podanych informacji w celu udost瘼nienia ich osobom zainteresowanym og這szeniem. Dane dost瘼ne s wy陰cznie na stronach Serwisu do momentu automatycznego b康 r璚znego skasowania og這szenia, w którego tre軼i zosta造 zamieszczone.
6. Pola Formularza oznaczone pomara鎍zow ramk musz zosta wype軟ione.
7. U篡tkownik ma prawo edycji, przed逝瞠nia wa積o軼i oraz usuni璚ia istniej帷ego og這szenia za pomoc kodu i PINu które otrzymuje na podany adres e-mail w czasie dodawania og這szenia. U篡tkownik jest zobowi您any do zachowania w tajemnicy swojego kodu i PINu. Jakiekolwiek dzia豉nia podj皻e przy u篡ciu prawid這wego kodu i PINu b璠 traktowane tak, jakby dokona ich U篡tkownik zawarte.
8. Zabronione jest umieszczanie: og這sze prezentuj帷ych tre軼i i materia造 zastrze穎ne, chronione prawem autorskim i patentowym, obsceniczne, obra幢iwe, wulgarne, 豉mi帷e prawo do prywtno軼i, nawo逝j帷ych do nienawi軼i. Niedozwolone jest równie promowanie lub oferowanie nast瘼uj帷ych towarów i us逝g:
- organów do przeszczepu
- broni, amunicji i materiaów wybuchowych
- towarów pochodz帷ych z kradzie篡
- towarów niebezpiecznych dla zdrowia i 篡cia ludzkiego,
- towarów nieistniej帷ych
- narkotyków oraz niedozwolonych na terenie Polski leków i suplementów
- materiaów erotycznych, pornograficznych i prezentuj帷ych nago嗆
- us逝g i ofert towarzyskich, pracy zarobkowej o charakterze prostytucji lub sponsoringu.
- informacji na temat zarabiania w oparciu o systemy piramidowe, materiaów zawieraj帷ych linki z programów partnerskich i niesprecyzowanych czy te niejasno opisanych ofert zarabiania przez Internet
- og這sze maj帷ych na celu niepokojenie lub 豉manie czy ograniczanie praw osób trzecich,
- prac maturalnych, magisterskich, zaliczeniowych itp.
- gier hazardowych
- numerów telefonicznych o podwy窺zonej p豉tno軼i
- handlu danymi osobowymi
9. U篡tkownik zamieszczaj帷y og這szenie bierze pe軟 odpowiedzialno嗆 za tre嗆 og這szenia, zawarto嗆 fotografii oraz zawarto嗆 stron internetowych, których odno郾iki znajduj si w og這szeniu.
10. U篡tkownik ponosi wy陰czn odpowiedzialno嗆 cywiln i prawn wynikaj帷 lub zwi您an z tre軼i og這szenia, linków i ilustracji do niego do陰czonych. U篡tkownik o鈍iadcza i zapewnia, 瞠 og這szenie jest zgodne z polskim prawem oraz 瞠 posiada wszelkie prawa zezwalaj帷e na publikacj tre軼i og這szenia. Ponadto U篡tkownik o鈍iadcza, 瞠 publikacja og這szenia lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym mi璠zy innymi praw autorskich, patentowych, nie znies豉wi, nie naruszy prywatno軼i lub godno軼i, ani te innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej b康 podmiotu.
11. Administracja zastrzega sobie prawo do usuni璚ia dowolnego og這szenia bez podawania przyczyny oraz blokowania mo磧iwo軼i dodawania og這sze wybranym U篡tkownikom.

§3 - Korzystanie z us逝g


1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptacj niniejszego Regulaminu. Osoby maj帷e zastrze瞠nia do Regulaminu nie powinny korzysta z Serwisu.
2. Zabronione jest kopiowanie danych z Serwisu i wykorzystywanie ich do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu.
3. Zamieszczaj帷y o鈍iadcza 瞠 przed dodaniem og這szenia do Serwisu przeczyta i zrozumia tre嗆 niniejszego Regulaminu.
4. Z serwisu mog korzysta tylko osoby pe軟oletnie. U篡tkownik powinien mie ograniczone zaufanie do tre軼i i autora og這szenia. U篡tkownik korzysta z serwisu na w豉sn odpowiedzialno嗆.
5. Zabrania si wykorzystywania podanych przez u篡tkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym ni kontakt w sprawie og這szenia. W szczególno軼i zabrania si wysy豉nia spamu, nie zamówionych ofert handlowych, wirusów i trojanów.
6. Serwis nie bierze udzia逝 w transakcjach dokonywanych przez U篡tkowników. Jego rola polega na umo磧iwieniu nawi您ania kontaktu mi璠zy kontrahentami.
7. Administracja nie b璠zie wykorzystywa danych podanych w formularzu do rozsy豉nia jakichkolwiek ofert, reklam itp.
8. Administracja zastrzego sobie prawo do usuwania og這sze niezgodnych z prawem oraz przekazywania informacji o ich autorach odpowiednim organom 軼igania.
9. Administracja zastrzega sobie prawo kontaktu z U篡tkownikami Serwisu w przypadku w徠pliwo軼i na temat og這szenia.
10. Administracja zastrzega sobie prawo do zaprzestania dzia豉lno軼i Serwisu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny i wcze郾iejszego powiadomienia o tym fakcie U篡tkowników.
11. U篡tkownik godzi si zado嗆uczyni i uwolni Serwis od wszelkiej odpowiedzialno軼i, strat, szkód, roszcze b康 powództw, w tym zwróci koszty zwi您ane z honorariami dla prawników oraz post瘼owaniem s康owym ewentualnie poniesione przez Serwis w zwi您ku lub w wyniku naruszenia przez U篡tkownika któregokolwiek z wspomnianych zobowi您a.

§4 - Og這szenia wyró積ione


1. U篡tkownik ma mo磧iwo嗆 dodatkowego wyró積ienia w豉snych og這sze na wybrany okres czasu.
2. Wyró積ione og這szenie jest dodatkowo przez wybrany okres czasu wy鈍ietlane na stronie gównej Serwisu oraz na pocz徠ku wyników wyszukiwania w鈔ód ewentualnych innych og這sze wyró積ionych.
3. Czas wy鈍ietlania og這szenia na pocz徠ku wyników wyszukiwania mo瞠 zosta w dowolnej chwili zmieniony bez wcze郾iejszego powiadamiania U篡tkowników.
4. O tym czy i na jakiej pozycji b璠zie wy鈍ietlane og這szenie w鈔ód innych wyró積ionych og這sze, decyduje data jego dodania. Starsze og這szenia wy鈍ietlane s coraz ni瞠j.
5. Administracja zastrzega sobie prawo do usuni璚ia ka盥ego wyró積ionego og這szenia bez podania przyczyny. Op豉ta za wyró積ienie og這szenia nie zwalnia z obowi您ku przestrzegania Regulaminu.
6. P豉tno嗆 za wyró積ienie og這szenia jest realizowana poprzez wys豉nie SMS w odpowiedniej do czasu wyró積ienia cenie. P豉tno軼i za wyró積ienie og這szenia dokonywane s za po鈔ednictwem Systemu Dotpay.pl. Cennik us逝g serwisu dost瘼ny jest pod tym linkiem.
7. P豉tno軼i za po鈔ednictwem systemu Dotpay.pl mog dokonywa wy陰cznie osoby uprawnione do pos逝giwania si instrumentem, w oparciu o który nast瘼uje realizacja p豉tno軼i. Serwis udost瘼nia U篡tkownikom odpowiedni formularz transakcji.
8. Dane z formularza s automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Dotpay.pl za po鈔ednictwem Systemu Dotpay.pl.

§5 - Reklama


1. Administracja ma prawo wy鈍ietlania w Serwisie dowolnej ilo軼i reklam, w dowolnym miejscu i o dowolnym charakterze.
2. Osoby lub podmioty zainteresowane publikacj w豉snych reklam powinny skontaktowa si z Administratorem Serwisu.

§6 - Kwestie sporne


1. Wszelkie kwestie sporne b璠 rozwi您ywane na drodze negocjacji mi璠zy U篡tkownikiem, a Administracj Serwisu.
2. Je郵i negocjacje, o których mowa w punkcie 1 nie przynios rezultatu, spór b璠zie rozstrzygany w s康zie powszechnym w豉軼iwym miejscowo dla siedziby Administracji Serwisu.

§7 - Odpowiedzialno嗆


1. Administracja nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne szkody spowodowane przerw w dzia豉niu Serwisu oraz ewentualne usterki, które mog pojawi si w trakcie dzia豉nia Serwisu.
2. Administracja nie ponosi odpowiedzialno軼i za rzetelno嗆 i tre嗆 og這sze zamieszczonych w Serwisie oraz za prawdziwo嗆 danych kontaktowych zamieszczonych w og這szeniach.
3. Administracja nie ponosi odpowiedzialno軼i za to do jakich celów i w jaki sposób zamieszczone og這szenia mog zosta wykorzystane.

§8 - Obowi您ywanie Regulaminu


1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, wchodz w 篡cie w chwili opublikowania ich na tej stronie.
2. Administracja nie przekazuje U篡tkownikom informacji o zmianach w tre軼i Regulaminu.

 

Polityka prywatno軼i

Informacje o danych osobowych pobieranych w czasie odwiedzin stron z domeny tarnobrzeg.info przedstawione s poni瞠j. Nie przekazujemy i nie sprzedajemy tych瞠 informacji innym podmiotom.
Zamieszczaj帷 og這szenie, czytaj帷 lub przegl康aj帷 tre軼i w Serwisie akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatno軼i. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno軼i. Ka盥 osob wykorzystuj帷 w jakikolwiek sposób Serwis obowi您uje aktualna Polityka Prywatno軼i. Je郵i nie zgadzasz si z Polityk Prywatno軼i, prosz nie odwiedza witryny i nie korzysta z kanaów RSS.

Logi strony
Podobnie jak wi瘯szo嗆 witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy informacje z plików logów serwera. Dane te obejmuj adres IP, nazw sieciow komputera (host), dostawc Internetu (np. TP S.A.), rodzaj przegl康arki, czas sp璠zany na stronie oraz strony które s ogl康ane w ramach naszego serwisu.

Ciasteczka i sygnalizatory WWW
Korzystamy z plików ciasteczek (ang. cookies) w celu przechowywania informacji tego typu jak osobiste ustawienia dotycz帷e naszego serwisu. Oprócz tego wy鈍ietlamy reklamy pochodz帷e z zewn皻rznych serwisów. Firma Google obs逝guj帷a reklamy poprzez program Google AdSense mo瞠 u篡wa plików cookie i sygnalizatorów www, które w momencie wy鈍ietlania ich reklam w naszym serwisie powoduje przes豉nie reklamodawcom informacji obejmuj帷ej Wasz adres IP, dostawc Internetu, typ przegl康arki czy informacji o zainstalowaniu lub nie pluginu flash. Rozwi您anie to s逝篡 wy鈍ietlaniu odwiedzaj帷ym stron reklam z ich regionu lub reklam powi您anych tematycznie z odwiedzanymi wcze郾iej stronami.

Pliki ciasteczek DoubleClick DART
Mo瞠my wykorzystywa pliki ciasteczek DART, w celu publikacji reklam przez system Google DoubleClick, tworz帷y pliki cookies gdy odwiedzasz strony u篡waj帷e systemu reklamowego Double Click (w tym niektóre strony z reklamami Google AdSense). Plik taki s逝篡 prezentacji reklam dopasowanych do Waszych zainteresowa. Reklamy wybierane s na podstawie historii stron, które odwiedzili軼ie. System DART korzysta z “informacji niepozwalaj帷ych na identyfikacj u篡tkownika”. Nie zapisuje on informacji osobistych typu imi, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. W ka盥ej chwili mo瞠cie wy陰czy ten system na tej stronie.

Wszyscy odwiedzaj帷y serwis mog dezaktywowa lub wy陰czy obs逝g plików cookies dla naszej strony lub dla stron naszych reklamodawców, zmieniaj帷 ustawienia swojej przegl康arki internetowej lub zaznaczaj帷 odpowiedni opcj w ustawieniach "zapory ogniowej" firewall. Jednak瞠 wy陰czenie obs逝gi plików cookie mo瞠 spowodowa problemy z pe軟ym wykorzystaniem funkcjonalno軼i serwisu.

Linki sponsorowane.
Kontakt Regulamin i Polityka prywatno軼i |